Sinds geruime tijd mogen we onszelf een in biljart gespecialiseerde organisatie noemen.
In december 2019 besloten we een stap hoger te zetten en vanuit een meer professionelere en efficiëntere basis in Lommel te werken. De vraag van zowel recreatieve, als competitieve players om meer professionelere dienstverlening alsook materialen werd almaar groter. Ons atelier en stockageruimten zullen hier zeker aan bijdragen om die doelstelling te behalen.

Maar door de huidige onvoorspelbare tijden, zorgde ervoor dat we een zoektocht gestart hebben om relevante products, speciaal samengesteld voor de biljartwereld.
Destijds, een aanbod van onderhoudsproducten was reeds opgenomen in de plannen om medio 2021 te gaan ontwikkelen.
Maar de harde impact die covid19 betekende, deed ons inzien dat we niet langer konden aanzien welke schade er berokkend wordt door de beschikbare producten, wat het slechtste brengt voor zowel spelers als materialen...

Net daarom hebben wij uitgekeken naar een aanbod aan producten die COMPLEET ONSCHADELIJK zijn voor zowel spelers als materialen. Tafel eigenaars, en zeker lokaalhouders, en in het verlengde ook diens bezoekers kunnen er nu vanuitgaan dat bij gebruik van 4BILLIARD producten de tafels en plaatsen volledig PROPER en BESCHERMD zullen zijn. Toch wel het verschil met andere producten waarbij je soms zelfs met het blote oog kan vaststellen dat bvb handen lijden onder de gevolgen van standaard handgels, maar ook zullen hierdoor het laken en de ballen mogelijks aangetast kunnen worden.
Slechtere conditionele en zelfs 'gebleekte' lakens, keu's en ballen zijn de zaken die ons dermate stoorden…

Een op probiotische samenstelling gebaseerde productenlijn is datgene wat wij aanbieden! Hierdoor kunnen wij met zekerheid stellen (alsook gesteund door de wetenschap) dat alle materialen alsook de mensen die ermee in aanraking komen, 100% proper en beschermd zullen zijn, niet alleen nu, in deze periode, maar ook in de nabije en zelfs verre toekomst!

Net zoals alle andere voornamen onderdelen in het biljart, met name de lakens en ballen, zijn ook deze producten van BELGISCHE TOPKWALITEIT!

Testen en gebruikers gaven reacties die voor zich spreken: probiotische producten 4BILLIARD zijn REVOLUTIONAIR! Laat ze u ZELF overtuigen...